Интелигентните водомерни устройства следят и контролират потреблението на вода, предупреждавайки за течове и намалявайки разходите. Смарт водомери предоставят данни в реално време.